Obchodné podmienky e-shop www.smejkoatanculienka.sk

Pre vloženie tovaru do košíka a odoslanie objednávky vás intuitívne povedú navigačné prvky internetového obchodu. V prípade akýchkoľvek problémov s nákupom nás neváhajte kontaktovať.

Prevádzkovateľ:

Motte s.r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen
Slovensko

IČO: 45419965

DIC: 2022982511

IČ DPH: SK2022982511

Č.U: 4011680329/ 7500 ČSOB, a.s.

IBAN: SK34 7500 0000 0040 1168 0329

Mobil: +421 911 655 921
E-mail: smejko@tanculienka.sk

Obchodné podmienky

 

1.Objednávanie

Tovar je možné objednať v internetovom obchode na www.smejkoatanculienka.sk Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného) uvedeného v katalógu internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Objednávka je pre zákazníka záväzná hneď potom ako je potvrdená na stránke.

 

2. Dodanie

Objednaný tovar bude zaslaný podľa vašich pokynov, prepravnou službou Slovenskej pošty, a.s. alebo inou prepravnou službou.

V prípade, že Vás zamestnanec Slovenskej pošty, a.s. a nezastihne na uvedenej adrese v momente dodania budete si môcť zásielku vyzdvihnúť osobne na Vašej pošte a to v lehote, ktorú stanovuje pošta (obyčajne je táto doba 18 dní; tento údaj o maximálnej dobe držby zásielky poštou je uvedený aj na podacom lístku, ktorý doručí pošta).

Tovar, ktorý máme na sklade expedujeme pri obdržaní objednávky, prípadne platby najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že Vami objednaný tovar nie je na sklade (v kolonke dostupnosť na sklade je uvedená dostupnosť a budeme Vás informovať mailom alebo telefonicky o možnom termíne dodania. V tomto prípade máte možnosť rozhodnúť sa, či termín akceptujete alebo objednávku zrušíte. Objednaný tovar, ktorý sa nenachádza momentálne na našom skladem ak nie je uvedené inak, expedujeme najneskôr do 30 pracovných dní od prijatia objednávky.

V deň prijatia objednávky (v prípade víkendu najbližší pracovný deň) Vás budeme kontaktovať mailom a poskytneme Vám všetky informácie súvisiace s vybavovaním Vašej objednávky. Telefonicky zákazníkov nekontaktujeme počas víkendu a po 17.00 hodine.

 

3. Spôsob platby

Ponúkame nasledovné možnosti platieb:

Dobierka

Príplatok za dobierku je 1,20€ aj s DPH  ( 1€ bez DPH)

 • prostredníctvom dobierkovej služby Slovenskej pošty, a.s. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od poštového doručovateľa.
 • Platba vopred je bez príplatku.
 • Platba  vopred platobnou kartou. 
 • Platba vopred na bankový účet:

 

Č.Ú. ČSOB: 4011680329/7500

IBAN: SK34 7500 0000 0040 1168 0329

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

 • po vytvorení objednávky, Vám v čo najkratšom čase zašleme faktúru. Po pripísaní čiastky na náš účet, Vám bude tovar zaslaný.

 

4. Spôsob dodania

Objednaný  fyzický tovar Vám zašleme prepravnou službou Slovenskej pošty, a.s.

Poštovné listovej zásielky Slovenskou poštou – územie Slovensko:

 

do 500g je    2,40 € vrátane DPH (2,0 bez DPH)

do 1000g je 3,60 € vrátane DPH  (3,0 bez DPH)

Expres Kuriér až domov do 1 kg je   7,50 € vrátane DPH (6,25€ bez DPH)

GLS Kuriér až domov do 1 kg – územie Slovensko :

 1. Dobierka – 3,60 € vrátane DPH + 1,20 €
 2. Bankový prevod / Trustcard –  3,60 € vrátane DPH

V prípade, že si objednáte tovar v hodnote 60 € ( v rámci Slovenska) a viac,  je poštovné 0 € – forma úhrady Vašej objednávky nerozhoduje.

 

5. Objednávky zo zahraničia

Akceptujeme iba objednávky uhradené vopred prevodom.

Online bankový prevod  alebo platobnou kartou.

Platba vopred na bankový účet ČSOB:

IBAN: SK34 7500 0000 0040 1168 0329

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

 

Výška platby – Zahraničie

Česká republika:                  

do 500g –        3,60 € vrátane DPH

do 1000g –      8,40 € vrátane DPH

 

Európa:                                        

 do 500g –          5,40  € vrátane DPH

do 1000g –         9,00  € vrátane DPH

 

Svet:            

do 500g –           9,00   € vrátane DPH

do 1000g –         16,00  € vrátane DPH

 

6. Storno objednávky

Kupujúci má právo z akéhokoľvek dôvodu svoju objednávku STORNOVAŤ. Môže tak urobiť mailom na adrese smejko@tanculienka.sk . Storno objednávky je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr pri potvrdení objednávky.

V prípade, že je tovar už odoslaný na určenú poštovú adresu STORNO objednávky nie je možné. Kupujúci v takomto prípade nie je povinný si zásielku prevziať. Prosili by sme Vás však o rovnako korektný prístup ako máme my ku svojim zákazníkom a skutočnosť, že o tovar nemáte záujem oznámiť pred jeho odoslaním – nakoľko nevyzdvihnuté zásielky sú uložené na pošte 7 – 18 dní v závislosti od druhu služby.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

Pretože ako zákazník nemáte možnosť si ponúkaný tovar dopredu prezrieť alebo sa môžete zmýliť pri objednávke, dodržujeme zásadu ,,Záruka vrátenia peňazí”, ktorá by mala zvýšiť Vašu dôveru pri nákupe cez internet. Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od jeho prevzatia, prípadne vymeniť.

Podmienkou vrátenia peňazí je:

 • tovar musí byť neporušený, v originálnom obale, schopný ďalšieho predaja, s visačkami, doklad o úhrade nie je potrebný
 • vracia sa suma objednávky za tovar. Tovar zasielajte bežnou balíkovou službou, dobierky nebudú prijaté.

Tovar zasielajte na adresu: Motte s.r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen

 

8. Reklamácia tovaru

Na celý sortiment tovaru poskytujeme záruku 2 roky!!!

 1. Kupujúci je povinný si dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu a o prípadných zistených chybách do 3 dní informovať predávajúceho.
 2. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci zaslať predávajúcemu výhradne písomne (e-mailom) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, t.j. musí uviesť o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci v mieste sídla predávajúceho: Motte s.r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen
 3. K reklamácii nie je nutné predkladať doklad o zaplatení. Postačí meno a priezvisko osoby, na ktorú bola vystavená faktúra.
 4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími vplyvmi a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 5. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka o postupe a vybavení reklamácie v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

9. Ochrana osobných údajov

Informačný systém ,,E shop” prevádzkovateľa Motte s.r.o.. je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201423762

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďťe v ,,Poznámke k objednávke” žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.smejkoatanculienka.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle ,,Zákona č. 84/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytovania získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.smejkoatanculienka.sk  súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

10. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru tel. č. :  tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71 fax. č: 048/4124 693

 

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.smejkoatanculienka.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.