Natáčame pre vás nové pesničky :) Všetky objednávky prijaté od 28.6. do 21.7. budeme odosielať až 22.7.!

Obchodné podmienky

Pri vložení tovaru do košíka a odoslaní objednávky vás intuitívne povedú navigačné prvky internetového obchodu. V prípade akýchkoľvek problémov s nákupom nás neváhajte kontaktovať.

Prevádzkovateľ:
Motte s.r.o.
Trebuľa 18 | Sliač 96231 | Slovensko
IČO: 45419965 | DIČ: 2022982511 | IČ DPH: SK2022982511
Č.Ú: 4011680329/ 7500 ČSOB, a.s.
IBAN: SK34 7500 0000 0040 1168 0329
Mobil: +421 911 655 921
E-mail: smejko@tanculienka.sk
Korešpondenčná adresa:
Smejko a Tanculienka
Krupinská cesta 2 | Zvolen 96001 | Slovensko

1. Objednávanie
Tovar je možné objednať v internetovom obchode na stránke www.smejkoatanculienka.sk. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky. Kupujúci taktiež bez výhrad akceptuje cenu objednaného tovaru uvedeného v katalógu internetového obchodu platnú v deň odoslania (vrátane poštovného), ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Objednávka je pre zákazníka záväzná hneď potom, ako je potvrdená na stránke.

2. Dodanie
Objednaný tovar bude zaslaný podľa vašich pokynov, prepravnou službou Slovenskej pošty, a.s., službou Packeta Slovakia s. r. o. (Zásielkovňa) alebo inou prepravnou službou.
V prípade, že vás zamestnanec Slovenskej pošty, a.s. nezastihne na uvedenej adrese v momente dodania, budete si môcť zásielku vyzdvihnúť osobne na vašej pošte a to v lehote, ktorú stanovuje pošta (obyčajne je táto doba 18 dní; tento údaj o maximálnej dobe držby zásielky poštou je uvedený aj na podacom lístku, ktorý doručí pošta).

V prípade dodania prostredníctvom Zásielkovne budete v deň uloženia zásielky na výdajnom mieste informovaní prostredníctvom e-mailu a sms na adresu a číslo uvedené v objednávke. Zásielka môže byť uložená na výdajnom mieste najdlhšie 21 kalendárnych dní. Táto lehota môže byť pred Vianocami skrátená (obvykle len 7 dní), lehota môže byť kratšia aj v závislosti na podmienkach konkrétneho výdajného miesta.

Tovar, ktorý máme na sklade expedujeme pri obdržaní objednávky, prípadne platby najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade (dostupnosť je uvedená v príslušnej kolonke na stránke produktu) budeme vás informovať mailom alebo telefonicky o možnom termíne dodania. V tomto prípade máte možnosť rozhodnúť sa, či termín akceptujete alebo objednávku zrušíte. Objednaný tovar, ktorý sa nenachádza momentálne na našom skladem, ak nie je uvedené inak, expedujeme najneskôr do 30 pracovných dní od prijatia objednávky.
V deň prijatia objednávky (v prípade víkendu najbližší pracovný deň) vás budeme kontaktovať mailom a poskytneme vám všetky informácie súvisiace s vybavovaním vašej objednávky. Telefonicky zákazníkov nekontaktujeme počas víkendu a po 17.00 hodine.

3. Spôsob platby
Ponúkame nasledovné možnosti platieb:

 • Dobierka
  – Príplatok za dobierku je 1,20€ aj s DPH  ( 1€ bez DPH)
  – Prostredníctvom dobierkovej služby za tovar platíte až pri jeho prevzatí od poštového doručovateľa.
 • Platba vopred (bez príplatku, tovar bude odoslaný po pripísaní platby na náš účet)
  – Platba vopred platobnou kartou alebo prevodom prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány GoPay.
  – Platba vopred na bankový účet (v tomto prípade nás vždy informujte o platba e-mailom na smejko@tanculienka.sk)

Č.Ú. ČSOB: 4011680329/7500
IBAN: SK34 7500 0000 0040 1168 0329
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
VS: číslo objednávky

4. Spôsob dodania
Objednaný  fyzický tovar vám zašleme prepravnou službou Slovenskej pošty, a.s. Poštovné listovej zásielky Slovenskou poštou – územie Slovensko.

5. Objednávky zo zahraničia
Akceptujeme iba objednávky uhradené vopred. Využiť môžete platbu prevodom alebo platobnou kartou prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány GoPay. Prípadne je možné platbu poslať prevodom na nižšie uvedený účet, v takto prípade nás vždy o platbe informujte.

Platba vopred na bankový účet ČSOB:
IBAN: SK34 7500 0000 0040 1168 0329
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
VS: číslo objednávky

Všetky naše objednávky odosielame zo Slovenska. V prípade objednávok zo zahraničia je možné, že sa na objednaný tovar vo vami zvolenej krajine bude vzťahovať dovozné clo alebo ďalšie dane. Dodatočné poplatky hradí v takomto prípade vždy kupujúci. Tieto poplatky neurčujeme ani za ne nezodpovedáme. Poplatky nie sú stanovené ani vyberané nami, preto ich nevraciame a to ani v prípade uznanej reklamácie tovaru. Colná politika a dovozné clá sa v jednotlivých krajinách líšia, pred zadaním objednávky s doručením do zahraničia vám preto odporúčame overiť si aktuálne platné podmienky dovozu do vami zvolenej krajiny, vyhnete sa tak prípadným nepredvídaným poplatkom.

Clo ani dodatočné dane sa neaplikujú pri objednávkach vrámci Európskej únie.

6. Storno objednávky
Kupujúci má právo z akéhokoľvek dôvodu svoju objednávku STORNOVAŤ. Môže tak urobiť mailom na adrese smejko@tanculienka.sk. Storno objednávky je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr pri potvrdení objednávky. V prípade, že je tovar už odoslaný na určenú poštovú adresu, STORNO objednávky nie je možné. Kupujúci v takomto prípade nie je povinný si zásielku prevziať. Prosili by sme vás však o rovnako korektný prístup, ako máme my ku svojim zákazníkom a skutočnosť, že o tovar nemáte záujem oznámiť pred jeho odoslaním – nakoľko sú nevyzdvihnuté zásielky uložené na pošte 7 – 18 dní v závislosti od druhu služby.

7. Odstúpenie od zmluvy
Pretože ako zákazník nemáte možnosť si ponúkaný tovar dopredu prezrieť alebo sa môžete zmýliť pri objednávke, dodržujeme zásadu ,,Záruka vrátenia peňazí”, ktorá by mala zvýšiť vašu dôveru pri nákupe cez internet. Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od jeho prevzatia, prípadne vymeniť.
Podmienkou vrátenia peňazí je:

 • Tovar musí byť neporušený, v originálnom obale, schopný ďalšieho predaja, s visačkami, doklad o úhrade nie je potrebný.
 • Vracia sa suma objednávky za tovar. Tovar zasielajte bežnou balíkovou službou, dobierky nebudú prijaté.
  Tovar zasielajte na adresu: Motte s.r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen.

8. Reklamácia tovaru
Na celý sortiment tovaru poskytujeme záruku 2 roky.

 •  Kupujúci je povinný si dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu a o prípadných zistených chybách do 3 dní informovať predávajúceho.
 • Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci zaslať predávajúcemu výhradne písomne (e-mailom) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, t.j. musí uviesť o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci v mieste sídla predávajúceho: Motte s.r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen.
 • K reklamácii nie je nutné predkladať doklad o zaplatení. Postačí meno a priezvisko osoby, na ktorú bola vystavená faktúra.
 • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími vplyvmi a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 • Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka o postupe a vybavení reklamácie v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

9. Ochrana osobných údajov

Informačný systém ,,E shop” prevádzkovateľa Motte s.r.o.. je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201423762

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďťe v ,,Poznámke k objednávke” žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.smejkoatanculienka.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle ,,Zákona č. 84/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytovania získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.smejkoatanculienka.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

10. Orgán dozoru
Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71, fax. č: 048/4124 693

11. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.smejkoatanculienka.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.