Nové predstavenie v predeji! Kde hráme?

Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov

Informačný systém ,,E-shop” prevádzkovateľa Motte s.r.o.. je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201423762

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďťe v ,,Poznámke k objednávke” žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.smejkoatanculienka.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle ,,Zákona č. 84/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytovania získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.smejkoatanculienka.sk  súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Zásady používania súborov cookie

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného webového sídla, ak toto používa cookies (množné číslo od cookie). Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na zvolené miesto. Pri každej ďalšej požiadavke na stránku z toho istého webového sídla potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru, v prípade dočasných cookies len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session), v prípade permanentných aj pri každej ďalšej návšteve.

Súbory cookies pomáhajú napr.:

 • k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími komplikáciami;
 • pri zapamätávaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia opätovne zadávať;

Rozdelenie účelu cookies na 3 kategórie :

Základné (požadované alebo nevyhnutné pre stránky s prihlasovaním a transakciami) cookies:

 • Zapamätanie prihlasovacích údajov a bezpečné prihlásenie
 • Zapamätanie stavu prebiehajúcej úlohy alebo postupu transakcii
 • Analýza využívania sídla za účelom poskytovanie prispôsobeného (personalizovaného) obsahu
 • Analýza s cieľom optimalizovať funkčnosť
 • Uložiť obsah nákupného košíka/vozíka
 • Umožniť tretím stranám zdieľanie na sociálnych sieťach
 • Zabezpečiť aby sa webová stránka zobrazovala konzistentne

Reklamné cookies:

 • Poskytovať ponuky alebo reklamy založené na záujmoch
 • Umožniť tretím stranám, aby poskytovali reklamy založené na záujmoch aj na iných stránkach ako tohto poskytovateľa
 • Umožniť zdieľať stránky so sociálnymi sieťami
 • Umožniť posielať komentáre

Bezpečnosť a ochrana súkromia

Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač, pretože sú v textovom súbore, ktorý nemôže byť spustený a prevziať kontrolu nad počítačom. Napriek tomu cookies môžu byť nebezpečné pre ochranu súkromia. Navštívený web si totiž môže ukladať do cookies akékoľvek informácie, ktoré o návštevníkovi zistí a môže tak postupne zisťovať záujmy konkrétneho návštevníka. Ktoré stránky navštevuje, aké informácie vyhľadáva, ako často daný web navštevuje, na ktorý iný web odchádza a pod.

Týchto informácií sa dá neskôr aj bez vedomia návštevníka využívať pre cielenú reklamu (eufemisticky nazývanú ako reklama založená na záujmoch), štatistické vyhodnocovanie správania návštevníkov, a pod.

Tieto informácie však možno získavať aj bez cookies, preto toto ich využitie nemôže byť považované za obzvlášť nebezpečné.

Cookies možno zneužiť najmä vtedy, ak získa útočník prístup k počítaču používateľa, pretože cookies na počítači nie sú nijako chránené. Potom možno predstierať napr. cudziu identitu. Na stránke smejkoatanculienka.sk používame cookies, aby sme mohli užívateľom priniesť ten najlepší užívateľský zážitok. Ak si neprajete, aby sme cookies používali na zistenie akýchkoľvek informácií, kľudne pristupujte k nášmu webu pomocou Inkognito režimu, napríklad stlačením tlačidiel CTRL+SHIFT+N v internetovom prehliadači alebo privátneho/inkognito módu na mobilných zariadeniach